Platba členských příspěvků

Členské příspěvky jsou hrazeny na kalendářní rok s tím, že je možné je zaplatit ve dvou pololetních splátkách. Informace k úhradě dostane každý člen e-mailem a zároveň přes klubovou platformu EOS.


Roční členský příspěvek je ve výši 6.000,- Kč se splatností do 31.1. daného roku. Případně lze hradit ve dvou splátkách 3.000,- Kč do 31.1. a 30.9. daného roku.